Política de Privacidade

1. Uso do contido do sitio

Clave- compoñentes.com

O sitio web resérvase o dereito de interpretar os contidos deste sitio e os contidos deste sitio só para o seu uso persoal. O contido contido no copyright e outros avisos sobre propiedade, deberase respectar e manterase unha copia. Se o contido do sitio sen a declaración correcta, non significa que o sitio non teña dereitos, non significa que o sitio non reclame dereitos e debes respectar o principio de boa fe e os lexítimos intereses de contido para uso lexítimo. Non podes de ningún xeito modificar, copiar, amosar publicamente, publicar ou distribuír tales materiais ou usalos doutro xeito para calquera finalidade pública ou comercial.Prohibir calquera destes materiais para calquera outro sitio web ou outro medio impreso ou contorno de rede de rede.Contente no sitio e edite a forma de protección legal pola lei de copyright,calquera uso non autorizado pode constituír dereitos de autor, marca rexistrada e outros dereitos legais. Se non acepta ou incumpre estes Términos, a súa autorización para usar o sitio terminarase automaticamente e deberá destruír inmediatamente calquera material descargado ou impreso.

 

Sitio web de difusión da información

A dispoñibilidade de contido neste sitio sen ningunha forma de garantía. Non garante a exactitude absoluta e completa.O sitio nos produtos, tecnoloxías, programas, prezo e asignación estará suxeito a cambios sen previo aviso. Os contidos do sitio poden ter caducado, Key-Components.com.No compromiso de actualizalos. O lanzamento de información pode estar no seu lugar aínda non pode obter o produto, proceso ou servizo, pode solicitar os contactos e distribuidores de Key-Components.com Business.

 

Envíos do usuario

Ademais das disposicións de privacidade, outras que vostede, envíe ou envíe calquera material ao sitio, ou a información de contacto (en diante denominada información colectivamente) considerarase non confidencial e non propietaria. O seu uso deste sitio non deberá infrinxen as leis, regulamentos e morais públicas, para non enviar ou enviar por correo ou enviar material ilícito, ameazante, libeloso, difamatorio, obsceno, pornográfico ou doutro tipo ilegal. Se a xente ten contido de información e influencia hai evidencias da advertencia ou obxección a este sitio. Sinto-se libre de eliminar a mensaxe ou a suspensión ilimitada da información do navegador web, sen ter que obter o consentimento previo, ningunha obriga de publicar o aviso, a situación é grave, este sitio pode ser eliminado do usuario.

 

4.Os usuarios intercambian contido

Key-Components.com Vive para controlar ou revisar o usuario para enviar ou publicar mensaxes ou comunicarse só entre si con información sobre calquera área de responsabilidade, incluídas, pero sen limitarse ás salas de chat, foros Key-Components.com ou outros foros de usuarios. , e calquera intercambio de contido.Key-Components.com Para o contido de tal intercambio non asume ningunha responsabilidade, independentemente de se dan lugar a difamación, privacidade, obscenidade ou outros problemas. Mantéñase cando se atopou eliminar a consideración de contido abusivo, difamatorio, obsceno ou doutro xeito obxectible á información.

 

5.site descargar software para usar

Se descarga software da utilización de software para cumprir o acordo de licenza de software para traer todos os termos de licenza de software. Cando le e acepta o acordo de licenza de software antes de que as disposicións non poidan descargar ou instalar o software.

 

6.Enlaces a sitios web de terceiros

As ligazóns de sitios a sitios web de terceiros só como comodidade para ti. Se usas estas ligazóns, deixarás o sitio.Key-Components.com Non revisou ningún sitio de terceiros, estes sitios e os seus contidos non controlan, sen responsabilidade. . Se decides acceder a calquera ligazón a sitios de terceiros, as súas posibles consecuencias e riscos sufridos polo teu.

 

7. Limitación de responsabilidade

Key-Components.com E os seus provedores ou terceiros mencionados non son responsables de ningún dano (incluído, pero non limitado a beneficios perdidos, datos perdidos ou interrupcións comerciais causadas por danos), tanto se este uso se debe ou non pode usar o O sitio web, e o sitio enlaza a calquera sitio web ou calquera información contida nestes sitios causada, e independentemente de que teñan ese contrato, unha tortura ou calquera outra base legal de antemán e se produciu tal dano pode ocorrer consello. Se usas este sitio como resultado de información ou datos necesarios para o mantemento, reparación ou corrección de equipos, ten que ser consciente de si mesmo debe asumir todos os custos que se derivan dela.Key-Components.com No caso das seguintes situacións sen responsabilidade: a transmisión de información por o provedor de servizos de rede (Key-Components.com.E a súa persoa autorizada) que non sexa o iniciado; a transmisión de información, o enrutamento, a conectividade e o almacenamento é proporcionada polo proceso técnico automático necesario, a selección do provedor de servizos de rede de información; ademais doutros requisitos de resposta automática, o prestador de servizos de rede non selecciona. estes provedores de información e destinatarios; o sistema de prestadores de servizos de rede ou o intermediario de rede ou o almacenamento temporal de copia de información do formulario, en circunstancias normais, non unha persoa que non fose a destinataria recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para proporcionar acceso á información. a transmisión, o enrutamento ou a conexión a un tempo razoable; a través do sistema ou a rede a transmisión de contido de información intacta.A conectividade e o almacenamento proporcionan o proceso técnico automático necesario, a selección do fornecedor de servizos de rede de información; ademais doutros requisitos de resposta automática, o fornecedor de servizos de rede non selecciona estes provedores de información e destinatarios; o sistema de provedores de servizos de rede ou o intermediario de rede ou temporal. almacenar información de copia do formulario, en circunstancias normais, non unha persoa que non fose a destinataria recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para facilitar o acceso á transmisión de información, o enrutamento ou a conectarse a un tempo razoable; a través do sistema ou a transmisión en rede de contido de información intacta.A conectividade e o almacenamento proporcionan o proceso técnico automático necesario, a selección do fornecedor de servizos de rede de información; ademais doutros requisitos de resposta automática, o fornecedor de servizos de rede non selecciona estes provedores de información e destinatarios; o sistema de provedores de servizos de rede ou o intermediario de rede ou temporal. almacenar información de copia do formulario, en circunstancias normais, non unha persoa que non fose a destinataria recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para facilitar o acceso á transmisión de información, o enrutamento ou a conectarse a un tempo razoable; a través do sistema ou a transmisión en rede de contido de información intacta.ademais doutros requisitos de resposta automática, o prestador de servizos de rede non selecciona estes provedores de información e destinatarios; o sistema de provedores de servizos de rede ou o intermediario de rede ou o almacenamento temporal da copia de información do formulario, en circunstancias normais, non é unha persoa que non sexa a destinada. o destinatario recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para facilitar o acceso á transmisión de información, encamiñamento ou conectándose a un tempo razoable; a través do sistema ou a rede de transmisión de contido de información intacta.ademais doutros requisitos de resposta automática, o prestador de servizos de rede non selecciona estes provedores de información e destinatarios; o sistema de provedores de servizos de rede ou o intermediario de rede ou o almacenamento temporal da copia de información do formulario, en circunstancias normais, non é unha persoa que non sexa a destinada. o destinatario recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para facilitar o acceso á transmisión de información, encamiñamento ou conectándose a un tempo razoable; a través do sistema ou a rede de transmisión de contido de información intacta.non unha persoa que non sexa a destinataria recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para facilitar o acceso á transmisión de información, o enrutamento ou a conectarse a un tempo razoable, a través do sistema ou a transmisión de rede de contido de información intacta.non unha persoa que non sexa a destinataria recibiu o tempo reservado non máis que o destinatario previsto para facilitar o acceso á transmisión de información, o enrutamento ou a conectarse a un tempo razoable, a través do sistema ou a transmisión de rede de contido de información intacta.

 

8. Principios xerais

Key-Components.com Pode modificar estes termos en calquera momento. Debe visitar esta páxina para comprender os termos actuais, porque estes termos están intimamente relacionados con vostede. As disposicións destes termos poden estar nalgunhas páxinas mediante avisos ou termos legais designados expresamente. substituído.